top of page

Team

Coaching/ 

Insights

"Doordat we elkaar beter begrijpen werken we veel beter samen en hebben we ook nog eens meer plezier."

In jouw team is ogenschijnlijk niets aan de hand. Toch voel je aan dat het niet helemaal lekker loopt. Er wordt meer over elkaar gesproken dan met elkaar. Tijd om dit op een goede manier aan te pakken. De effectiviteit van een team kan namelijk flink omhoog en daarmee linea recta het werkplezier. 

Deze teamcoaching voer ik ook uit in samenwerking met Beter Koersen Organisatie Ontwikkelaars.

Teamcoaching ligt voor de hand. Ik ga met het team aan het werk en onderzoek waar de knelpunten liggen. Dit kan door middel van individuele gesprekken met enkele of alle leden van het team. Daarna ga ik een of meerdere dagdelen met het team aan de slag. Ik stimuleer dat het team na de bijeenkomsten zelf dillema's op kan pakken en niet een derde nodig heeft om dit te doen. Ik werk in het hier en nu. Wat tijdens de bijeenkomst gebeurt is vaak wat ook op de werkvloer gebeurt. Dit maak ik zichtbaar en bespreekbaar.

Teams die mij als teamcoach hebben ingezet zijn opener en directer naar elkaar geworden. Zaken die onbespreekbaar leken zijn bespreekbaar geworden. Mensen gaan weer met plezier naar hun werk. Als dit aan de orde is zet ik daarbij graag het kleuren instrument van Insights Discovery bij in.  

Anker 1

 Insights

standard-insights-wheel-good-day-Dutch_n

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Jouw voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor jou het meest natuurlijk is.

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van de organisatie.

De deelnemers vullen een vragenlijst in met vijfentwintig meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste twintig pagina's dat inzicht geeft in je eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op anderen.

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. Dit instrument levert veel toegevoegde waarde:

  • Het verbetert communicatie;

  • Geeft groepen een gezamenlijke taal;

  • Stelt op een waardevrije manier ontwikkelpunten aan de orde.

Ik ben geaccrediteerd om Insights Discovery in te mogen zetten en persoonlijke profielen te maken. 

bottom of page