top of page

Project-matig

Werken

Van organisaties wordt verwacht dat ze steeds flexibeler en effectiever inspelen op de steeds weer veranderende omgeving. Projectmatig creëren, zoals ontwikkeld door Kern Konsult, is een hele goede manier om hierop in te spelen. In een tijdelijke structuur wordt binnen scherpe afspraken over tijd, geld en middelen flexibel gewerkt aan het realiseren van een of meer concrete resultaten.

Succesvolle projecten kenmerken zich door de aanwezigheid van commitment en creativiteit. Projectmatig creëren is een stevige basis onder ieder project of programma. Het biedt een stevige start en structuur van waaruit de betrokken medewerker maximaal zijn kwaliteiten kan inzetten.

Ik heb ruime ervaring met deze manier van werken. Enerzijds als projectleider en anderzijds in de begeleiding van de meest uiteenlopende projecten. Met name de Project Start Up binnen een projectteam zorgt ervoor dat het project een goede start krijgt. Ik heb ruime ervaring met het verzorgen van dergelijke bijeenkomsten.

bottom of page